Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen.

Bij dyslexie komen zowel lees- als spellingproblemen voor. Het kan echter ook zijn dat er alleen leesproblemen zijn of alleen problemen met het spellen.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie. Niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.”

Wanneer blijkt dat er mogelijk sprake is van dyslexie is het mogelijk hier onderzoek naar te doen.
Dit geldt met name voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Dit onderzoek vindt altijd plaats in samenwerking met en onder eindverantwoordelijkheid van een erkend psycholoog.
Met de volgende psycholoog werkt de RT praktijk samen:
drs Joep M.C.G.van Vugt
GZ-® en Registerpsycholoog kinder & jeugd.  De heer van Vugt is verbonden aan de
Gooise Praktijk voor Kinderen en Jeugd (www.gooisepraktijk.nl)

Vergoeding
Sinds 1 januari 2009 zijn diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Vanaf 1 januari 2013 is de invoering van de regeling volledig gerealiseerd en geldt deze voor alle leerlingen in het primair onderwijs van 7 jaar en ouder.

De vergoede zorg geldt voor leerlingen met enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er bij deze leerlingen, naast dyslexie, geen sprake is van een of meer of andere (leer)stoornissen(comorbiditeit).
Is dat wel het geval,dan hebben deze leerlingen uiteraard recht op goede zorg,maar niet op vergoede zorg in het kader van deze regeling. Deze zorg wordt op een andere manier bekostigd.

Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie,moet de school het leerling dossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onder bouwd.
Bron: Masterplan Dyslexie

Beelddenken

Wat is beelddenken?
Mensen die in beelden denken communiceren anders dan mensen die in taal en woorden denken.
Beelddenkers denken veelal in beelden en zoeken achteraf hier woorden bij. Beelddenkers hebben onder andere moeite met automatiseren en klokkijken. Daardoor wordt er een beelddenker weleens verward met een dyslect.
Een beelddenker denkt anders en gebruikt dus een andere leerstrategie. Beelddenkers zijn zich er vaak niet van bewust dat ze in beelden denken en worden ook door de omgeving niet altijd begrepen.
In mijn praktijk begeleid ik ook leerlingen (beelddenkers) om zich een goede leerstrategie eigen te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RT Praktijk Zierikzee

Roggestraat 2
4311 CX Bruinisse
E-mail: info@rtpraktijkzierikzee.nl
Telefoonnummer: 06 23 83 93 47
0111 - 48 21 23
KvK-nummer: 51120658 0000