Werkwijze

Wanneer u met mij contact zoekt in verband met hulp aan uw kind ga ik als volgt te werk:

  • Intakegesprek
De kosten van dit gesprek bedragen €30,- en het verplicht tot niets. Aan het einde van het gesprek of eventueel na nader beraad staat het beide partijen vrij om te besluiten wel of niet te starten met een RT traject.

Onderdeel van het intakegesprek is, als dit wenselijk is, ook een gesprek met het kind om zodoende een indruk te krijgen van taalgebruik, hobby's en andere bezigheden.

  • Onderzoek.

Als er al eerder onderzoek heeft plaatsgevonden door een deskundige, b.v. psycholoog of orthopedagoog is het wenselijk om tijdens het intakegesprek resultaten van het onderzoek mee te brengen. Ook recent schoolwerk kan nuttig zijn om mee te nemen.

  • Overeenstemming.

Als er overeenstemming is over het te volgen traject wordt er een handelingsplan opgesteld. Eventueel neem ik, alleen als ouders hiermee akkoord gaan, contact op met de school. Dit is geen voorwaarde om te starten, maar dit is wel zo prettig zodat de school weet wat ik doe.

  • Handelingsplan.

Zodra alle gegevens compleet zijn wordt er een handelingsplan opgesteld met daarin kort samengevat welke problematiek er is en hoe de aanpak zal zijn.

  • Evaluatie.

Na ongeveer 6 a 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen ouders en behandelaar. Na ongeveer 12 weken wordt er een schriftelijke evaluatie gemaakt.

  • Huiswerk.

De leerling krijgt regelmatig , in overleg, opdrachten mee naar huis om thuis de stof extra te bestuderen. Mocht dit te veel blijken te zijn dan wordt dit bijgesteld.

  • Duur van het traject.

Over de duur van een traject is niets vooraf te zeggen. Dit is voor elk kind verschillend. Tijdens de evaluatiegesprekken en de schriftelijke weergave zal altijd de voortgang besproken worden en of het nog zinvol is om door te gaan.

  • RT-tijd

De meeste leerlingen krijgen in principe een RT les van een uur. Dit kost € 55,- per les. In een enkel geval is er aanleiding om de tijd te verkorten tot drie kwartier. Soms zijn er echter ook leerlingen die twee maal per week komen.

  • Beeindiging

Beide partijen staat het vrij om op ieder moment, met in achtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, de RT lessen te beeindigen.

  • Verhindering

Bij verhindering dient uiterlijk op de avond voorafgaand aan de afgesproken les afgebeld te worden en kan er een vervangend tijdstip worden afgesproken.
Wordt dit niet gedaan dan wordt de les volledig in rekening gebracht!

 

 

RT Praktijk Zierikzee

Roggestraat 2
4311 CX Bruinisse
E-mail: info@rtpraktijkzierikzee.nl
Telefoonnummer: 06 23 83 93 47
0111 - 48 21 23
KvK-nummer: 51120658 0000